دسته
فیدها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 60408
تعداد نوشته ها : 173
تعداد نظرات : 19
Rss
طراح قالب
GraphistThem269

نام:محمود                                نام خانوادگي:نظر مهر آباد                                تاريخ تولد:1347

تاريخ شهادت:1363

محل شهادت:عمليات بدر

دسته ها : شهيدان منطقه14
شنبه هجدهم 8 1392

نام :احمد                         نام خانوادگي:خسروجردي                                تاريخ تولد:1343                      

تاريخ شهادت:1361/11/26

محل شهادت:فكه

دسته ها : شهيدان منطقه14
شنبه هجدهم 8 1392

نام :محمد رضا                                 نام خانوادگي:دري                            تاريخ تولد:1344/11/30                 

  تاريخ شهادت:1361/11/20

محل شهادت:

پدر ومادر شهيد فوت شدند روحشان شاد

دسته ها : شهيدان منطقه14
شنبه هجدهم 8 1392

نام :محمد                              نام خانوادگي: جان نثاري                              تاريخ تولد:1344                       

تاريخ شهادت:1361

محل شهادت:والفجر مقدماتي

دسته ها : شهيدان منطقه14
شنبه هجدهم 8 1392

نام :امير                 نام خانوادگي:بهمن آبادي                      تاريخ تولد:1342                     

      تاريخ شهادت:1363

محل شهادت:باطلاقهاي طلايي خيبر

دسته ها : شهيدان منطقه14
شنبه هجدهم 8 1392

نام :غلامرضا                   نام خانوادگي :مونسان                       تاريخ تولد:                                               

  تاريخ شهادت:1395/10/9

محل شهادت:

دسته ها : شهيدان منطقه14
شنبه هجدهم 8 1392

نام :اسماعيل                            نام خانوادگي:استيري                            تاريخ تولد:1344/1/25                تاريخ شهادت:1365/2/12

محل شادت:جنوب فكه

ايشان قبل از شهادت خطاط نيز بودند

دسته ها : شهيدان منطقه14
شنبه هجدهم 8 1392

نام :ترابعلي                                      نام خانوادگي:فيض آبادي                       تاريخ تولد:1331/1/12                   تاريخ شهادت:1362/8/15

محل شهادت:والفجر4

دسته ها : شهيدان منطقه14
شنبه هجدهم 8 1392

نام:جواد                      نام خانوادگي:حسينقليان                                  تاريخ تولد:1347/11/1                          تاريخ شهادت:1365/5/21

محل شهادت:

دسته ها : شهيدان منطقه14
شنبه هجدهم 8 1392

نام :احمد                        نام خانوادگي:شهرابي فراهاني                                   تاريخ تولد:1346/1/1                           

تاريخ شهادت:1361/1/2

محل شهادت:دشت عباس عمليات فتح المبين

محل دفن:قطعه24 بهشت زهرا

دسته ها : شهيدان منطقه14
شنبه هجدهم 8 1392
X